پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

سلسه سخنرانیهای اردوی فرهنگی دانشجویی ایسار- مشهد (بهمن ماه 1388 ) -4

آقای دکتر محمود دوستی                                         بسم الله الرّحمن الرّحیموَالعَصر ان الانسان لفی خسر الاالذین امنوا و عملوا الصالحات وتواصوا با لحق  و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

سلسه سخنرانیهای اردوی فرهنگی دانشجویی ایسار- مشهد (بهمن ماه 1388 ) -3

 آقای دکتر محمدرضا شاه حسینی                                             بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمه الله عنوان بحثی که قرار است در خدمتتان داشته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

سلسه سخنرانیهای اردوی فرهنگی دانشجویی ایسار- مشهد (بهمن ماه 1388 ) -2

آقای دکتر منتظری ( رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی )                                             بسم الله الرّحمن الرّحیم جهاد دانشگاهی در سال 59 شکیل شد. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید