سلسه سخنرانیهای اردوی فرهنگی دانشجویی ایسار- مشهد (بهمن ماه 1388 ) - 6

 

  آقای دکتر منصور قمشه

 ( عضو هیئت امنائ صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران )                     


*ضرورت شناخت نیازهای دانشجویان لازمه نظام آموزش عالی کشور

دانشگاهها و مراکز علمی را می توان اصلی ترین کانونهای تولید و توزیع اندیشه و فرهنگ به شمار آورد. اما تحقق این امر به پیش شرطهای درهم تنیده علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مدیریتی در همه سطوح جامعه، دولت و نهادهای اجتماعی وابسته است. یکی از پیش نیازهای اساسی برای رسیدن به دانشگاه مطلوب که آموزه های دینی و علمی بر آن تاکید دارند، فراهم کردن زمینه ها و ظرفیتهای لازم فکری و اجرایی برای ایجاد محیطی مناسب از نظر روانی، اجتماعی و فرهنگی در دانشگاهها و مراکز علمی است. از این رو هر گونه حضور، برنامه ریزی، ارتباط و تعامل با این مکان آموزشی- فرهنگی به درک صحیح و عینی از آن نیازمند است. چرا که وقتی فردی، به عنوان دانشجو وارد این فضا می شود باید برنامه ریزیهای بنیادین در این فضا به گونه ای باشد که زمینه رشد استعدادهای وی را فراهم کند. بنابراین مساله اساسی در حال حاضر، شناخت نیازهای دانشجویان و خواسته های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به حق دانشجویان جهت هرگونه طرح ریزی در نظام آموزش عالی است. نتیجه شناخت صحیح نیازهای دانشجویان، ارائه خدمات متناسب با نیازهای آنها خواهد بود و موجبات اعتلای نظام آموزش عالی کشور را فراهم خواهد ساخت.
افسردگی، از خود بیگانگی، نقش و تاثیر خانواده، شیوه تربیت، مشکلات اقتصادی، مشارکت اجتماعی و عضویت گروهی، پیوستگی با محیط دانشگاه، احساس برابری در محیط دانشگاه ، آگاهی، روحیه انتقاد پذیری در دانشگاه، بحران هویت، انحرافات اجتماعی، جامعه مدنی و .... از جمله مسائلی است که دانشجویان در دانشگاهها با آنها روبرو هستند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که کیفیت زندگی حدود نیمی از دانشجویان کشور در حد متوسط و یا کمی بهتر از ان است. لیکن حدود 25% از آنها شرایط نامطلوبتری دارند که نیازمند توجه جدی است. عوامل تاهل، اشتغال، سطوح تحصیلی و شغلی والدین و نیز موقعیت اجتماعی-اقتصادی بر کیفیت زندگی دانشجویان تاثیر داشته است. نگرش دینی دانشجویان نیز در حد متوسط بوده است و نمرات حاکی از نگرش دینی «بسیار قوی» و « بسیار» نسبت ناچیزی از توزیع را تشکیل داده است که این مهم ضرورت توجه جدی مسئولین را دو چندان می سازد. معدل حدود 70% از دانشجویان «ب« و «ج« بوده است. به عبارت دیگر مشکلات مختلف باعث کاهش رتبه علمی دانشجویان نیز شده است. به لحاظ اقتصادی نیز اکثریت دانشجویان، میانگین درآمد خانوادگی خود را در حد متوسط به پائین گزارش کرده اند. نتایج حاصل از تحقیقات دیگر نشان می دهد که هر چه دانشجو بین علاقه و نیازهای خود با تشکلهای موجود در محیط دانشگاهی احساس یکپارچگی بیشتری داشته باشد. مشارکت اجتماعی و مسوولیت پذیری او افزایش می یابد. به طور خلاصه چند راهکار عملی برای ارتقاء کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی دانشجویان ارائه می گردد که شامل موارد ذیل است:
1- افزایش اعتبارات دانشگاهها و مراکز پژوهشی در برنامه های دولت
2- احیای ارزشهای دینی و آموزه های اخلاقی در بین دانشجویان
3- پاسخگو کردن نظام مدیریتی دانشگاه در خصوص توجه به مطالبات دانشجویی
4- آشنا نمودن دانشجویان به حقوق سیاسی و اجتماعی و افزایش اعتماد مدنی انها
5- شناخت نیازها و خواسته های دانشجویان و برنامه ریزی عملی برای رفع نیاز آنان
6- ارائه تسهیلات مالی و ترویج فرهنگ ازدواج آسان در دانشگاهها
7- حمایت دفاتر فرهنگی دانشگاهها از توسعه فرهنگ اسلامی در دانشگاهها

*‌‌‌به علت تقارن برنامه اردو و مراسم دهه فجر و حضور آقای قمشه در ستاد دهه فجر سخنرانی ایشان بصورت غیرحضوری ارائه شد. *

/ 0 نظر / 15 بازدید