بدون شرح

یک دلشکسته گر که دعاگویتان شود

به زان که خود نشسته و عمری دعا کنید ...  متفکر

/ 2 نظر / 20 بازدید
سماانه طالبی

افسوس که آنچه برده ام باختنی است بشناخته هایم همه نشناختنی است برداشته ام هر آنچه باید بگذاشت بگذاشته ام هر آنجه برداشتنی است