یک بار بیشتر زندگی نمی کنی ، اما اگر همین یک بار را به درستی زندگی کنی کافیست.  
/ 0 نظر / 20 بازدید
مرداد 90
16 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
4 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
2 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
7 پست