# خیرین_دانشگاهی

اعضای هیئت امنای موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیتهای فعلی مسئولیتهای قبلی 1 دکتر حمید رضا طیبی عضو هیات علمی،رئیس جهاد دانشگاهی،عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جهاد دانشگاهی واحد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید