# دکتر_بهمن_فتحعلی

سلسه سخنرانیهای اردوی فرهنگی دانشجویی ایسار- مشهد (بهمن ماه 1388 ) - 5

 خلاصه سخنرانی آقای دکتر فتحعلی                                                              ( عضو هیئت امناء و هیئت مدیره مؤسسه قرض الحسنه دانشجویان)        آقای فتحعلی در ابتدای صحبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید