فعالیت های آتی گروه دانشجویی ایسار

فعالیتهای گروه دانشجویی ایسار از این پس در دو حوزه علمی _ فرهنگی و جذب منابع نمود خواهد یافت.شاید علت این تقسیم بندی به مختصر توضیحاتی احتیاج داشته باشد.

اول: هرچند بین فعالیت در حوزه علمی _  فرهنگی و جذب منبع همپوشاتی هایی وجود دارد ام جنس کار در این دو مقوله کمی متفاوت بوده و گروه های جدا گانه ای می طلبد.

دوم: برخی دانشجویان مایل به مشارکت در هر دو زمینه نیستند و یا فرصت کافی برای حضور در هر دو گروه را ندارند.

بنا بر این با توجه به مطالب گفته شده دانشجویان می توانند در زمینه هایی که بیشتر علاقه دارند همکاری کنند. برنامه های پیشنهادی کمیته علمی _ فرهنگی عبارتند از: رصد کارهای علمی _ پژوهشی انجام شده و تهیه بانک اطلاعاتی در حوزه قرض الحسنه، تاسیس کتابخانه تخصصی قرض الحسنه، مطالعه موردی الگو های موفق قرض الحسنه، مطالعه پیرامون روش یابی جذب منابع و ...

برگزاری سلسله نشست ها و سخنرانی های علمی _ ترویجی در دانشگاه، برگزاری نمایشگاه های تبلیغی _ ترویجی در دانشگاه، برگزاری مسابقات دانشجویی، انتشار نشریه دانشجویی، برگزاری اردوهای تشکیلاتی، وبلاگ نویسی و ...

فعالیت های کمیته جذب منابع بدین ترتیب خواهد بود: عضو گیری از میان اساتید، دانشجویان وخیرین دانشگاهی، جذب منابع مالی از دانشگاه ها و اساتید خیر، تاسیس وگسترش شعب موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران در دانشگاه، همکاری با شعب موسسه، شناسایی دانشجویان نیازمند، پیشنهاد جهت بروز رسانی وامهای مورد نیااز جامعه دانشگاهی و...

پی نوشت: دانشجویان می توانند با توجه به علاقه و فرصت خود در هر یک از کمیته ها یا هر دو آنها عضو باشند و این به معنای اجباری بودن حضور و مشارکت در تمامی برنامه های کمیته های مذبور نمی باشد.   

/ 0 نظر / 15 بازدید